♥ دنیای عاشقانه من ♥ http://mylovelyworld2016.mihanblog.com 2019-08-22T16:40:59+01:00 text/html 2018-03-29T15:55:24+01:00 mylovelyworld2016.mihanblog.com ........... _ ﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺸﺶ، ﻣﯿﮕـــﻪ http://mylovelyworld2016.mihanblog.com/post/5 ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺖ ﺩﺭﺱ<br> ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻡ<br> <br> <br> ﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺸﺶ، ﻣﯿﮕـــﻪ<br> .<br> .<br> "ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺰﺍﺭ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ 3 ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎﺷﻪ text/html 2018-03-29T15:55:05+01:00 mylovelyworld2016.mihanblog.com ........... _ هر هر هر هر هر http://mylovelyworld2016.mihanblog.com/post/4 یه روز یه کبریته سرشو میخارونه، اتیش میگیره<br> <br> <br> <br> <br> هر هر هر هر هر<br> <br> <br> <br> <br> اشناهامون ریختن تلگرام ، در همین حد میتونم جک بگم text/html 2018-03-29T15:54:52+01:00 mylovelyworld2016.mihanblog.com ........... _ حالا کافیه بگی بنویس http://mylovelyworld2016.mihanblog.com/post/3 زمان ما میخواستن املای یه نفرو بسنجن میگفتن بنویس "قسطنطنیه" یا "قورباغه".<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> <br> حالا کافیه بگی بنویس "آیا" نصف مینویسن "عایا!" text/html 2018-03-29T15:54:02+01:00 mylovelyworld2016.mihanblog.com ........... _ رفتم اون دنیا خداازم پرسید: http://mylovelyworld2016.mihanblog.com/post/2 رفتم اون دنیا خداازم پرسید:<br> وقتی همسایه ات گرسنه بود کجابودی...؟<br> منم گفتم:خودت کجا بودی....!!؟<br> <br> <br> <br> خیلی حال داد<br> <br> <br> <br> ولی بعدش دیگه یادم نیست<br> سرب داغ رو باقیف ریختن تو حلقم یابا شلنگ text/html 2018-03-29T15:53:38+01:00 mylovelyworld2016.mihanblog.com ........... _ دیروز دستم http://mylovelyworld2016.mihanblog.com/post/1 دیروز دستم خورد كانال تلویزیون رفت رو شبكه ٤...<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> مجریه فكرشو نمیكرد کسی ببینتش<br> دستش تو دماغش بود(..