♥ دنیای عاشقانه من ♥ tag:http://mylovelyworld2016.mihanblog.com 2019-08-21T16:35:08+01:00 mihanblog.com ﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺸﺶ، ﻣﯿﮕـــﻪ 2018-03-29T15:55:24+01:00 2018-03-29T15:55:24+01:00 tag:http://mylovelyworld2016.mihanblog.com/post/5 ........... _ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺖ ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺸﺶ، ﻣﯿﮕـــﻪ . . "ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺰﺍﺭ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ 3 ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻡ


ﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺸﺶ، ﻣﯿﮕـــﻪ
.
.
"ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺰﺍﺭ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ 3 ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎﺷﻪ ]]>
هر هر هر هر هر 2018-03-29T15:55:05+01:00 2018-03-29T15:55:05+01:00 tag:http://mylovelyworld2016.mihanblog.com/post/4 ........... _ یه روز یه کبریته سرشو میخارونه، اتیش میگیره هر هر هر هر هر اشناهامون ریختن تلگرام ، در همین حد میتونم جک بگمهر هر هر هر هر
اشناهامون ریختن تلگرام ، در همین حد میتونم جک بگم ]]>
حالا کافیه بگی بنویس 2018-03-29T15:54:52+01:00 2018-03-29T15:54:52+01:00 tag:http://mylovelyworld2016.mihanblog.com/post/3 ........... _ زمان ما میخواستن املای یه نفرو بسنجن میگفتن بنویس "قسطنطنیه" یا "قورباغه". . . . . . . حالا کافیه بگی بنویس "آیا" نصف مینویسن "عایا!" .
.
.
.
.
.

حالا کافیه بگی بنویس "آیا" نصف مینویسن "عایا!" ]]>
رفتم اون دنیا خداازم پرسید: 2018-03-29T15:54:02+01:00 2018-03-29T15:54:02+01:00 tag:http://mylovelyworld2016.mihanblog.com/post/2 ........... _ رفتم اون دنیا خداازم پرسید: وقتی همسایه ات گرسنه بود کجابودی...؟ منم گفتم:خودت کجا بودی....!!؟ خیلی حال داد ولی بعدش دیگه یادم نیست سرب داغ رو باقیف ریختن تو حلقم یابا شلنگ وقتی همسایه ات گرسنه بود کجابودی...؟
منم گفتم:خودت کجا بودی....!!؟خیلی حال دادولی بعدش دیگه یادم نیست
سرب داغ رو باقیف ریختن تو حلقم یابا شلنگ ]]>
دیروز دستم 2018-03-29T15:53:38+01:00 2018-03-29T15:53:38+01:00 tag:http://mylovelyworld2016.mihanblog.com/post/1 ........... _ دیروز دستم خورد كانال تلویزیون رفت رو شبكه ٤... مجریه فكرشو نمیكرد کسی ببینتش دستش تو دماغش بود(..


مجریه فكرشو نمیكرد کسی ببینتش
دستش تو دماغش بود(.. ]]>